Category : General Academics

of 6 pages

Aktiviti Pembelajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) melalu Kaedah Pembelajaran Koperatif

by Siti Rahaimah Ali

Buku Aktiviti Pengajara ...

Read More

Please login to borrow the book.


AMALAN DAN CABARAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DI MALAYSIA

by Rosmiza Mohd Zainol, Christina Andin, Jabil Mapjabil.

Sektor pertanian yang ...

Read More

Please login to borrow the book.


Amalan Kepimpinan Beretika dalam Organisasi di Malaysia

by Umi Hamidaton Mohd Soffian Lee, Razaleigh Muhamat @ Kawangit & Zaleha Yazid.

Buku di tangan pembaca ini, merupakan sebahagian daripada kajian tesis kedoktoran yang menfokuskan kepada amalan kepimpinan beretika dalam pengurusan organisasi korpora ...

Read More

Please login to borrow the book.


Asas Penyelidikan dalam Pendidikan

by Yee Sye Foong

Buku ini ditulis berdasarkan sukatan pelajaran Asas Penyelidikan dalam Pendidikan untuk pelajar Institut Pendidikan Guru (IPG). Selain pelajar IPG, buku ini juga sesuai untuk pelajar universiti, kol ...

Read More

Please login to borrow the book.


BAHASA PENGATURCARAAN C. SIRI 1: ASAS

by Zarina Tukiran, Khalid Isa, Shamsul Mohamad.

Selaras dengan perkembangan Revolusi Industri 4.0, elemen pengaturcaraan menjadi satu topik yang penting untuk dipelajari dan diketahui oleh semua orang. Hakikatnya, pe ...

Read More

Please login to borrow the book.


Biomaterial Based Polymer Composites Properties and Characterizations

by Siti Hajjar Che Man & Norfhairna Baharulrazi

Biomaterial demands for polymer composites preparations are rising progressively towards achieving sustainable development. Biomaterials are known to possess superior properties in comparison to petro ...

Read More

Please login to borrow the book.


Cite It Right: A Quick Guide to Citing and References

by Goh Hock Seng et al.

The primary aim of this ...

Read More

Please login to borrow the book.


DILEMA PENGURUSAN PERSEKITARAN PEMBINAAN

by Sharifah Meryam Shareh Musa, Roshartini Omar, Rozlin Zainal

Buku Dilema Pengurusan Persekitaran Pembinaan ini membawa pembaca untuk melihat isu-isu pengurusan alam sekitar, bencana dan pengurusan sumber dalam industri pembinaan yang terkini. Keseluruhannya ...

Read More

Please login to borrow the book.


of 6 pages