Category : School Exercise

of 9 pages

35 AKTIVITI KELAS ONLINE

by Hasbullah Mustafa

Buku 35 AKTIVITI KELAS ONLINE merupakan sebuah buku panduan melaks ...

Read More

Please login to borrow the book.


Aspirasi A++: Karangan Contoh

by Junaidi Yusof & Sulaiman Zakaria

Buku ini dicipta khas untuk pelajar sekolah rendah yang lemah dalam subjek Bahasa Malaysia. Pelajar yang lemah dapat meningkatkan penguasaan bahasa mereka dengan menggunakan karangan contoh yang dised ...

Read More

Please login to borrow the book.


Aspirasi A++: Latihan Penulisan Tahun 4 & 5

by Junaidi Yusof & Sulaiman Zakaria

Buku latihan ini dapat digunakan oleh pelajar untuk meningkatkan penguasaan bahasa mereka dalam bentuk penulisan karangan. Sesuai dengan tahap pelajar sekolah rendah Tahun 4 & 5, latihan dan contoh so ...

Read More

Please login to borrow the book.


Aspirasi A++: Latihan Penulisan Tahun 6

by Junaidi Yusof & Sulaiman Zakaria

Buku latihan ini dapat digunakan oleh pelajar untuk meningkatkan penguasaan bahasa mereka dalam bentuk penulisan karangan. Sesuai dengan tahap pelajar sekolah rendah Tahun 6, latihan dan contoh soalan ...

Read More

Please login to borrow the book.


Aspirasi A++: Penulisan Tahap 1 (Tahun 1,2 & 3)

by Junaidi Yusof & Sulaiman Zakaria

Buku ini ditulis khas untuk pelajar sekolah rendah yang ingin mengukuhkan penguasaan Bahasa Malaysia mereka melalui pembinaan ayat yang lebih efektif. Selain contoh-contoh membina ayat menggunakan gam ...

Read More

Please login to borrow the book.


Aspirasi A++: Penulisan Tahap 2 (UPSR)

by Junaidi Yusof & Sulaiman Zakaria

Fungsi buku ini adalah untuk memantapkan lagi gaya penulisan pelajar yang akan menduduki peperiksaan UPSR. Selaras dengan kemampuan bahasa pelajar tahap 2 sekolah rendah, contoh karangan di dalam buku ...

Read More

Please login to borrow the book.


Focus Additional Mathematics Form 4

by Yong Kuan Yeoh, Moy Wah Goon, Ng Seng How, Ooi Soo Huat

A title from the complete and precise series of reference books with special features to enhance students' learning as a whole. This series covers the latest Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) ...

Read More

Please login to borrow the book.


Focus Bahasa Cina Tingkatan 4

by Pelangi ePublishing Sdn. Bhd

Focus中四系列是专门为中学生精心准备的参考书籍。详细的指导说明、实用的作答提示、清楚的范例、丰富的习题、详尽的参考答案,能使学生轻松掌握 ...

Read More

Please login to borrow the book.


of 9 pages