Category : Finance & Investments

of 1 pages

PENDIDIKAN KEUSAHAWANAN: MODEL SISTEM KOLEJ KOMUNITI MALAYSIA

by Ahmad Rizal Madar, Rawiyah Abd. Hamid, Hashima Hamid dan Noor Dina Md Amin

Buku ini membincangkan mengenai topik Model Pelaksanaan Keusahawanan di Kolej Komuniti dengan memberi penekanan terhadap program keusahawanan di Kolej Komuniti Malaysia. Buku ini disusun dengan teliti ...

Read More

Please login to borrow the book.


of 1 pages