Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Psikologi daripada Perspektif Islam & Barat

by Sapora Sipon, Mashitah Sulaiman & Siti Aishah Yahya

Publisher - Penerbit USIM

Category - Family & Health

Psikologi yang berorientasikan sekular, walaupun telah banyak memberi sumbangan kepada kehidupan manusia, namun telah memisahkan elemen kerohanian dan keagamaan dalam disipin ilmu pengetahuan tersebut. Proses pemisahan ini disumbangkan, antaranya oleh proses sekularisasi dalam masyarakat Muslim moden. Kemerosotan umat Islam dalam penguasaaan ilmu pengetahuan setelah kejatuhan Daulah Uthmaniyah di Turki seharusnya menjadi iktibar kepada umat Islam. Oleh itu, usaha untuk mengembalikan semula kegemilangan tradisi ilmu Islam memerlukan inisiatif dan usaha yang berterusan. Justeru, buku ini merupakan hasil penulisan daripada pencinta Psikologi Islam bagi menghidupkan semula kegemilangan tradisi keilmuan Islam dalam bidang psikologi dan kaunseling. Sebanyak 12 bab dibincangkan dalam buku ini yang berkaitan bidang psikologi perbandingan, iaitu daripada perspektif Islam dan Barat.

Buku ini diterbitkan bertepatan pada waktunya kerana ia dapat membantu pembaca memahami aspek-aspek penting psikologi daripada perspektif Islam dan Barat secara perbandingan. Buku ini wajar dimiliki kerana pembaca dapat mengembara ke zaman kegemilangan tradisi ilmu Islam dan mempelajari kehebatan para sarjana Islam dalam menguasai ilmu pengetahuan dan seterusnya mempengaruhi tamadun dunia. Bahasa yang digunakan amat bersesuaian dan mudah, selari dengan kandungan yang ingin disampaikan.

Please login to borrow the book.