Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Perkahwinan, Keluarga & Wanita: Isu dan Pendekatan dalam Kaunseling

by Ed : Dini Farhana Baharudin, Mohd Zaliridzal Zakaria, Suhailiza Md. Hamdani & Marina Munira Mutalib

Publisher - Penerbit USIM

Category - Family & Health

Peningkatan kadar perceraian bagi pasangan yang berkahwin di Malaysia menjadi inspirasi di sebalik penerbitan buku ini. Jumlah kes-kes perceraian semakin membimbangkan dan menggambarkan wujudnya keperluan bagi memperkukuhkan institusi perkahwinan di Malaysia dan salah satu caranya ialah dengan mengukuhkan pengetahuan dalam kalangan pelajar, ahli akademik, pengamal  kaunseling dan masyarakat tentang ius-isu dan pendekatan kaunseling yang berkaitan dengan perkahwinan dan keluarga.

Buku Perkahiwnan, Keluarga & Wanita: Isu dan Pendekatan dalam Kaunseling ini bertujuan menyokong usaha yang telah dilaksanakan pihak kerajaan mahupun swasta dalam memperkukuhkan institusi kekeluargaan dalam negara ini. Selain pendekatan kaunseling konvesional, pendekatan Islam turut dikupas dalam buku ini bagi memberikan suatu pandangan yang komprehensif tentang isu-isu dan cabaran yang ada.

 

 

Please login to borrow the book.