Not available for borrowing.

( 0 / 0 unit )

Loan Duration (day): 7
PENGERUKAN SATU PENGENALAN KEPADA TEKNOLOGIS

by CHEE-MING CHAN

Publisher - Penerbit UTHM

Category - Engineering & IT

Pengerukan jelas memainkan peranan yang penting dalam pembangunan infrastruktur marin dan perkembangan aktiviti maritim antarabangsa. Operasi pengerukan dijalankan untuk pelbagai tujuan: meneroka tapak pembangunan maritim baharu, memasang paip industri petroleum di dasar laut, memelihara laluan pelayaran di pelabuhan ataupun membersihkan perairan yang tercemar daripada tumpahan minyak dan kejadian pencemaran yang lain. Juga, teknologi pengerukan yang kian bertambah maju diiringi kesedaran kebertanggungjawaban bersama dan akauntabiliti dalam pengendalian bahan kerukan, khususnya jenis yang tercemar dan membawa risiko kepada kesejahteraan ekosistem marin atau kesihatan manusia. Akhir kata, pengerukan merupakan satu bidang kejuruteraan yang unik dan bersifat multi-disiplin, serta memerlukan gabungan kepakaran dari pelbagai bidang untuk memastikan kemajuan di masa akan datang dengan mengambilkira pemeliharaan keseimbangan dan kestabilan alam sekitar yang sedia ada. Ini sememangnya wajar kerana terjejasnya keseimbangan alam sekitar akan membawa kesan negatif kepada manusia, secara langsung ataupun tidak langsung dalam jangka masa panjang.

Please login to borrow the book.


Not available here! don't worry, we found it for you in other places, you can get it from the following other elibs using your Elib account.

This title also available in other eLib

eLIB No. of copies
PPAS Digital Library1