Not available for borrowing.

( 0 / 0 unit )

Loan Duration (day): 7
Kamus Pengurusan Perancangan

by Dewan Bahasa dan Pustaka

Publisher - Dewan Bahasa dan Pustaka

Category - General Novel

Kamus Pengurusan Perancangan ini mengandungi 252 istilah berserta huraian yang disediakan oleh pakar yang mahir dalam bidang yang berkenaan. Projek penyusunan kamus ini dimulakan pada tahun 2016, iaitu berdasarkan Rencana Kerja Lima Tahun 2016 – 2020 dalam Sidang Eksekutif Ke-55 MABBIM pada 8 – 9 April 2016 di Kuala Lumpur. Pada peringkat penyusunan kamus, Jawatankuasa Istilah Pengurusan: Perancangan telah mengenal pasti dan memilih sebanyak 252 istilah daripada 1000 istilah pengurusan untuk dijadikan sebagai entri kamus. Istilah yang dipilih merupakan istilah teras yang digunakan dalam bidang pengurusan, khususnya subbidang perancangan. Istilah-istilah ini diberikan takrif yang lengkap bagi membantu pengguna memahami dengan lebih jelas konsep sesuatu istilah.

Please login to borrow the book.