Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
INTERNET OF THINGS

by Shelena Soosay Nathan, Rosni Ramle, Hazwani Rahmat, Rafizah Mohd Hanifa, Mazniha Berahim, Fawwaz Mohd Nasir

Publisher - Penerbit UTHM

Category - General Novel

Modul Pembelajaran dan Pengajaran ini hanya untuk rujukan pelajar Universiti Tun Hussein Onn Malaysia sahaja.

Please login to borrow the book.