Not available for borrowing.

( 0 / 0 unit )

Loan Duration (day): 7
Pendidikan Teknikal & Vokasional: Pendekatan Penyelidikan, Analisis & Interpretasi

by Mohamed Nor Azhari Azman dan Ramlee Mustapha

Publisher - Penerbit UPSI

Category - General Academics

Buku ini membincangkan Kaedah Penyelidikan khususnya dalam bidang Pendididikan Teknikal dan Vokasional (PTV). Penyelidikan merupakan kunci kepada proses melahirkan ilmu baharu secara saintifik dan sistematik dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan. Buku ini memenuhi lompang ilmu dalam korpus penyelidikan dalam bidang Pendidikan Teknikal dan Vokasional. Buku ini sesuai dijadikan panduan bagi pelajar di institusi pengajian tinggi, para penyelidik dan ahli akademik dalam bidang PTV.

Please login to borrow the book.