Not available for borrowing.

( 0 / 0 unit )

Loan Duration (day): 7
Pembelajaran Berasaskan Web Isu dan Trend

by Ahmad Zamzuri Mohamed Ali

Publisher - Penerbit UPSI

Category - General Academics

Buku "Pembelajaran Berasaskan Web: Isu Dan Trend" adalah merupakan koleksi penulisan tenaga pengajar dan pelajar pasca siswazah Fakulti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Buku ini merangkumi pelbagai konteks penulisan yang merangkumi lontaran idea, kritikan, laporan penyelidikan, tinjauan perpustakaan dan perbincangan isu-isu. Tajuk ini dipilih memandangkan Web kini telah menjadi suatu medium utama dalam membantu proses pengajaran dan pembelajaran di institusi pendidikan. Buku ini memuatkan 16 bab yang ditulis dalam Bahasa Melayu dan juga Bahasa Inggeris dan ianya dibahagikan kepada empat tema perbincangan iaitu isu reka bentuk, aplikasi sumber terbuka, laman sosial dan perkembangan teknologi. Buku ini amat sesuai dijadikan tatapan oleh para pendidik dan juga pelajar dalam meningkatkan pengetahuan berkaitan Web dan pendidikan. Buku ini juga sesuai dijadikan rujukan oleh para penyelidik dalam mengenal pasti permasalahan-permasalahan berkaitan Web dan pendidikan. Dengan kehadiran buku ini, diharap dapat rneningkatkan lagi khazanah ilmu tempatan dalam pasaran ilmu semasa.

Please login to borrow the book.


Not available here! don't worry, we found it for you in other places, you can get it from the following other elibs using your Elib account.

This title also available in other eLib

eLIB No. of copies
Sabah State Library1