Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
KOMPILASI KAJIAN TINDAKAN UTHM

by Sh Salleh bin Sh Ahmad, Tan Lai Wai dan Norazmi Danuri

Publisher - Penerbit UTHM

Category - General Academics

Buku ini memaparkan 18 laporan kajian tindakan daripada pelbagai kursus pengajian. Antara kursus pengajian yang terlibat adalah daripada bidang kejuruteraan, pendidikan, bahasa, teknologi maklumat, teknologi kejuruteraan aeronautik dan kimia. Laporan ini ditulis berdasarkan kajian dan tindakan yang telah dilaksanakan di dalam kelas pengajian masing-masing bagi tujuan meningkatkan prestasi pelajar. Untuk membolehkan pengalaman pelaksanaan kajian tindakan ini dikongsi bersama dengan pensyarah lain, satu usaha untuk mengumpulkan laporan kajian tindakan ini ke dalam bentuk buku kompilasi telah dilaksanakan. Semoga buku kompilasi ini memberikan serba sedikit gambaran tentang pelaksanaan kajian tindakan dan mencetuskan motivasi kepada pensyarah untuk meningkatkan prestasi pembelajaran dan pengajaran melalui penyelidikan di dalam kelas.

Please login to borrow the book.