Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Untuk Hidup 2 Kali

by Hisham Ar

Publisher - Must Read Sdn Bhd

Category - Motivation

Harga oksigen = Purata dalam RM20 per liter. Dalam sehari berapa banyak manusia menyedut oksigen? Lebih kurang 550 liter sehari. Berapa yang kita perlu bayar setiap hari? RM1100. Jika setahun? 365 hari. Lebih kurang RM4 juta. Tetapi, berapa yang Allah SWT caj? PERCUMA. Sepanjang hayat. Cuma dia menuntut supaya kita menjadi hamba yang beriman kedapa-Nya sahaja. Jadi, susahkah?

Please login to borrow the book.