Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
50 Permainan Bahasa Arab-Panduan Praktikal Untuk Guru

by Abdullah A.B Husin

Publisher - Dewan Bahasa dan Pustaka

Category - General Novel

Buku ini secara khusus dihasilkan untuk kegunaan guru-guru mata pelajaran bahasa Arab yang mengajar di sekolah rendah. Namun, buku ini juga boleh dijadikan panduan kepada tenaga pengajar bahasa Arab di sekolah menengah dan institusi pengajian tinggi. Buku ini mengandungi bentuk dan teknik permainan bahasa yang menarik minat pelajar dan boleh memantapkan pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab.Buku ini secara khusus dihasilkan untuk kegunaan guru-guru mata pelajaran bahasa Arab yang mengajar di sekolah rendah. Namun, buku ini juga boleh dijadikan panduan kepada tenaga pengajar bahasa Arab di sekolah menengah dan institusi pengajian tinggi. Buku ini mengandungi bentuk dan teknik permainan bahasa yang menarik minat pelajar dan boleh memantapkan pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab.Buku ini secara khusus dihasilkan untuk kegunaan guru-guru mata pelajaran bahasa Arab yang mengajar di sekolah rendah. Namun, buku ini juga boleh dijadikan panduan kepada tenaga pengajar bahasa Arab di sekolah menengah dan institusi pengajian tinggi. Buku ini mengandungi bentuk dan teknik permainan bahasa yang menarik minat pelajar dan boleh memantapkan pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab.Buku ini secara khusus dihasilkan untuk kegunaan guru-guru mata pelajaran bahasa Arab yang mengajar di sekolah rendah. Namun, buku ini juga boleh dijadikan panduan kepada tenaga pengajar bahasa Arab di sekolah menengah dan institusi pengajian tinggi. Buku ini mengandungi bentuk dan teknik permainan bahasa yang menarik minat pelajar dan boleh memantapkan pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab.

Please login to borrow the book.