Not available for borrowing.

( 0 / 0 unit )

Loan Duration (day): 7
Ahli Kitab Menurut Ibn Hazm dan Al-Shahrastani

by Abdullah A.B Husin

Publisher - Dewan Bahasa dan Pustaka

Category - General Novel

Buku ini menggarap perbincangan para ulama dan sarjana berkaitan topik Ahli Kitab dengan memberikan tumpuan kepada pengolahan perbincangan Ibn Hazm dan Imam al-Shahrastaaaan. Kedua-dua tokoh ini dilihat telah membuat rumusan tentang Ahli Kitab sebagai golongan yang mempercayai dan menerima wahyu dan memperakui nabi walaupun dengan kepercayaan yang menyeleweng.

Please login to borrow the book.