Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Sejarah Agama Yahudi & Kitab Perjanjian Lama

by Mohd Fikri Bin Che Husain

Publisher - Jahabersa & Co

Category - Islam

Buku ini megupas secara ringkas sejarah perkembangan agama Yahudi dan tujuan utana 'penjajahan' semula Yahudi di bumi rakyat Palestin sejak 1948 hingga kini. Usaha yang sedikit ini, Insya-Allah dapat membantu pelbagai pihak sama ada pelajar atau pengkaji untuk mengenali dengan lebih dekat lagi perihal bangsa Yahudi.

Please login to borrow the book.