Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
33 Cara Khusyu' Dalam Solat

by Abu Muhammad Hatim

Publisher - Jahabersa & Co

Category - Islam

Khusyu’ dalam solat merupakan persoalan besar, yang kedudukannya teramat penting. Untuk mencapainya tidaklah mudah, kecuali bagi orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Terhalang mendapatkannya merupakan bencana dan kerugian besar. Oleh kerana itu, doa yang pernah diucapkan oleh Nabi s.a.w. adalah: “Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari hatiyang tidak khusyu’….” (HR. Tirmizi 5/385 No. 3482 tersebut dalam Sahih Sunan at-Tirmizi No. 2769)

Please login to borrow the book.